RSS

F-word..


F-үгийн бүтэц, хэрэглээ энэ тэрийн тухай бол нилээн сайн мэдээд авав. Америкчууд айхтар юм. Хэрэглээд байгаа F-үгээ ингэж сайн тайлбарлаж чаддаг. Харин манайхан "П-үгээ" хэр сайн мэдэж байж хэргэлдэг юм бол??

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS