RSS

Google-ийн гологдсон 10 лого

Google-с баяр ёслолын үеэр гаргах гэж байгаад болисон 10 логог тольлуулж байна.

1.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: 2003 оны хүүхдийн баяр
Татгалзах болсон шалтгаан: Хэтэрхий хүүхдийн шинжтэй болсон

2.


Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Тамхи гарсны 150 жилийн ойд
Татгалзах болсон шалтгаан: Хэтэрхий хуулинд нийцэхээргүй шинжтэй

3.
Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Бүтээгдэхүүн байрлуулсны 50 жилд
Татгалзах болсон шалтгаан: Starbucks хангалттай мөнгө төлөөгүй

4.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Гүүглээс гаргасан "Don’t be evil" урианы 5 жилд
Татгалзах болсон шалтгаан: Хэтэрхий айдас төрхөөр шинжтэй

5.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Mondrian-ийн 130 дахь төрсөн өдрийн ойд /Piet Mondrian (1872-1944)/
Татгалзах болсон шалтгаан: Дэндүү хийсвэр, хөнгөн шинжтэй

6.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Зохиогчийн эрхийн тэмдэг гарсны 90 жилийн ойд
Татгалзах болсон шалтгаан: Энэ тэмдэгийг хэрэглэх нь Гүүгэлтэй зөрчилдсөн

7.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Nintendo Entertainment System-ийн 20 жилд
Татгалзах болсон шалтгаан: Галууг хамгаалах нийгэмлэгээс эсэргүүцэл илэрхийлсэн

8.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: Googol /1-ийн ард 100 тэг/ гэх тоо үүссэний 65 жилд
Татгалзах болсон шалтгаан: Хэтэрхий мэргэлжлийн шинжтэй

9.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: M.C. Escher-ийн нэр төрийг хүндлэх /ноорог/
Татгалзах болсон шалтгаан: "Ёстой аймшигтай" шинжтэй

10.

Гаргах гэж байсан тэмдэглэлт өдөр: JPEG зургийн өргөлтгөл -ийн 20 жилд
Татгалзах болсон шалтгаан: Дэндүү шахалт багатай гэсэн байна.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments: